Nacházíte se zde: Hlavní stránka > Smuteční verše

Smuteční verše

Při tvorbě smutečního oznámení můžete použít jakýkoliv z následujících veršů.

A to je zaslíbení, které on nám dal: život věčný. 1. list Janův 2,25 Bible
A v srdce tvoje vpadl žel, a duše, duše pláče Jaroslav Vrchlický
Blaze těm, kdo pláčou, neboť oni budou potěšeni. Matouš 5,4 Bible
Buď mír v Tvé duši! Tvojim snům kéž ani stín se nepřiblíží ať anděl jen Tě budí z dum Jaroslav Vrchlický
Bůh nám dal věčný život, a ten život je v jeho Synu 1. list Janův 5,11 Bible
Čas nastal všemu, všemu sbohem dát Jaroslav Vrchlický
Člověka spoléhajícího na Tebe, Bože, zachováš v pokoji, v pokoji, neboť v Tebe doufá. Izaiáš 26,3 Bible
Hle, Bůh je má spása, doufám a jsem beze strachu Izaiáš 12,2 Bible
Hospodin je blízko všem, kteří volají k Němu. Žalm 145,18 Bible
Ježíš jí řekl: „Já jsem vzkříšení a život. Kdo věří ve mne, i kdyby umřel, bude žít." Jan 11,25 Bible
Každý, kdo vzývá jméno Páně, bude spasen. Římanům 10,13 Bible
Kdo ke Mně přijde, toho nevyženu ven. Jan 6,37 Bible
Kdo věří v Syna, má život věčný. Jan 3,36 Bible
Má spása a sláva je v Bohu, On je má mocná skála, v Bohu mám útočiště. Žalm 62,8 Bible
Mně těžká slova v hrdle váznou, když říci mám Ti: Sbohem buď Jaroslav Vrchlický
Moje ovce slyší můj hlas, já je znám, jdou za mnou a já jim dávám věčný život: nezahynou navěky a nikdo je z mé ruky nevyrve. Jan 10,27-28 Bible
My nikdy se již neshledáme a zapomenout - nemůžem! Jaroslav Vrchlický
Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Jan 3,16 Bible
Neboť Ty jsi, Pane, dobrotivý a lítostivý a hojný v milosrdenství ke všechněm, kteří Te vzývají. Žalm 86,5 Bible
Nyní však není žádné odsouzení pro ty, kteří jsou v Kristu Ježíši. Římanům 8,1 Bible
« Předchozí 1 2 Další »

Všechny tyto verše lze použít pro tisk parte.

Smuteční Žalmy

Náhodný verš:

Buď mír v Tvé duši! Tvojim snům kéž ani stín se nepřiblíží ať anděl jen Tě budí z dum
Jaroslav Vrchlický


Anketa

Kolik kusů oznámení tisknete?
méně než 10
704
10 až 20
484
20 až 50
479
50 až 100
389
100 až 500
396
více než 500
402
Počet všech hlasů: 2854